Att replikera gamla statyer eller vittrande ornament i samma skala kan göras mycket noggrant med trepunktsverktyg. Det är en metod som redan de gamla romarna använde för att kopiera de grekiska gudastatyerna. Med ett enkelt och genialt verktyg som vilar på tre punkter kan man fastställa exakt position på en fjärde punkt och föra över det till kopian.

När man replikerar något i en annan storlek använder man sig också av tre punkter för att bestämma en fjärde. Men man måste öka eller minska avstånden proportionerligt och här använder man sig av passare och vinkel.
På detta sätt gör jag stenskulpturer även utifrån förlagor i gips eller lera.